• Cudzoziemcy w biznesie
  • Pierwszy biznes
  • Rozwój biznesu

Pokolenie Z na rynku pracy – jak zatrzymać zetki w firmie?

5.00 (1)

dr Piotr Miller

Najmłodsza generacja funkcjonująca na współczesnym rynku pracy, określana przez publicystów (i część badaczy) jako tzw. „pokolenie Z”, stanowi bez wątpienia grupę pracowników, których system wartości wyróżnia się na tle starszych pokoleń i w niektórych sytuacjach stanowić może spore wyzwanie dla działów HR.

Wokół przedstawicieli pokolenia Z (tzw. “zetek”) narosło w ostatnich latach wiele stereotypów czy mitów, z których najbardziej chyba powszechnymi są te, dotyczące ich rzekomej roszczeniowości i niskiego zaangażowania w powierzane obowiązki.

“Zetki” na rynku pracy – czym się charakteryzują?

Do najmłodszego pokolenia przylgnęła łatka tzw. „skoczków”. Termin ten odnosi się do osób, które szybko i często zmieniają miejsca pracy, poszukując dla siebie lepszych możliwości rozwoju, ciekawszych wyzwań zawodowych lub lepszych warunków zatrudnienia. I rzeczywiście – jak pokazują liczne raporty z rynku pracy – największy ich odsetek stanowią przedstawiciele pokolenia Z, czyli najmłodszej generacji pracowników.

„Zetki” są gotowe podejmować ryzyko częstych zmian zatrudnienia, aby poszerzać doświadczenie zawodowe i rozwijać swoje umiejętności. Nierzadko: stawiając przy tym dość wysokie wymagania swoim pracodawcom w zakresie wykorzystywanych sposobów zarządzania zasobami ludzkimi.

W porównaniu ze swoimi starszymi kolegami z pokolenia „Millenialsów”, “Zetki” w wielu sytuacjach po prostu mogą sobie na to pozwolić, biorąc pod uwagę zarówno etap życia, na którym się znajdują, jak i uwarunkowania współczesnego rynku pracy – w tym: niedobory kandydatów do pracy w wielu jego sektorach.

Jak przyciągnąć i zatrzymać w firmie pracownika z Pokolenia Z?

Czy można w jakiś sposób przeciwdziałać zwiększonej fluktuacji młodych pracowników z pokolenia Z, przyciągnąć i zatrzymać u siebie tych najbardziej utalentowanych?

⦁ Zadbaj o przejrzystość informacji rekrutacyjnych

Pokolenie Z jest przyzwyczajone do szybkiego i łatwego dostępu do informacji i oczekuje, że wszystkie ważne z ich perspektywy kwestie dotyczące zatrudnienia będą łatwe do odnalezienia – warto zapewnić jasne i szczegółowe informacje dotyczące oferowanych warunków zatrudnienia, w tym: oferowanego wynagrodzenia.

⦁ Zadbaj o równowagę między życiem prywatnym a pracą

Najmłodszej generacji pracowników zarzuca się często, że wraz z wybiciem 8 godzin pracy na zegarze, wstają i wychodzą do domu, krytycznie patrząc na nadgodziny, czy wszystkie sytuacje, które mogłyby narazić na szwank oczekiwaną przez nich w życiu równowagę pomiędzy życiem prywatnym a pracą.

⦁ Zapewnij “Zetkom” ciekawe zadania i możliwość rozwoju

Jedną z przyczyn, dla których najmłodsi pracownicy z pokolenia Z tak łatwo i szybko potrafią zmieniać swoje miejsca zatrudnienia jest to, że w ten sposób szukają dla siebie miejsca, które zaspokoi ich potrzebę wykonywania pracy, która jest możliwie jak najbardziej zgodna z ich predyspozycjami, preferencjami i wartościami zawodowymi oraz pozwoli poszerzać umiejętności i doświadczenie.

Jak wspomniano wyżej, „Zetki” mają w tej kwestii wysokie oczekiwania wobec swoich pracodawców i chcą, aby ich praca była dla nich satysfakcjonująca i znacząca – inne miejsca pracy traktując jako tymczasowe.

⦁ Nie zaniedbuj komunikacji na linii pracodawca-pracownik

Pokolenie Z preferuje szybkie formy komunikacji, oparte raczej o wiadomości tekstowe niż przeciągające się w nieskończoność zebrania, oczekuje również precyzyjnego i szybkiego feedbacku, który pozwala im pełniej ocenić swoje umiejętności i obszary wymagające dalszego doskonalenia.

⦁ Jeśli to możliwe wykorzystuj narzędzia do pracy zdalnej lub hybrydowej

„Zetki” są bardzo sprawne w obsłudze technologii komunikacyjnych i chętnie wykorzystują te umiejętności w pracy – pandemia Covid-19 pokazała, że rozwiązania tego typu w wielu branżach mają szansę efektywnie funkcjonować, a obecność pracowników w miejscu pracy wcale nie jest niezbędna do realizacji tego celu. Analizując rozmaite raporty, najbardziej powszechnie oczekiwanym rozwiązaniem jest hybrydowy model pracy.

Skip to content