• Cudzoziemcy w biznesie
  • Pierwszy biznes
  • Rozwój biznesu

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

5.00 (1)

Zespół Studium Przedsiębiorczości

Jeśli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym.

Forma opodatkowania – czym jest i co od niej zależy?

Forma opodatkowania wpływa na sposób wyliczenia podatku, dlatego warto jest ją dokładnie przemyśleć ze względu na to, że nie można jej zmienić w trakcie roku podatkowego.
Szczególnie ważne przy wyborze formy opodatkowania jest wzięcie pod uwagę rodzaju prowadzonej działalności i jej rozmiaru. Każda forma opodatkowania wiąże się z innymi preferencjami i wysokościami stawek podatkowych.

Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej?

W podatku dochodowym występują 3 formy opodatkowania:

1. Podatek progresywny (na zasadach ogólnych) 
Podatek progresywny objęty jest stawką podatkową 12% lub 32% i stanowi podstawową formę opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej – będziesz opodatkowany w ten sposób, jeżeli nie zostanie wybrana inna forma opodatkowania.

2. Podatek liniowy
Podatek liniowy to rodzaj opodatkowania, który charakteryzuje się stałą stawką. Wynosi ona zawsze 19%* niezależnie od uzyskanych dochodów. Z tej formy opodatkowania według stawki liniowej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które osiągają dochody:

  • z działalności gospodarczej,
  • z działów specjalnych produkcji rolnej.


3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%.
Z tej formy opodatkowania, tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej
  • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne
  • przedsiębiorstwa w spadku
  • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku
  • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Ważne! Do limitu 2 mln euro nie wliczasz kwot, o które zmniejszyłeś lub zwiększyłeś przychody i dla których upłynął 90-dniowy termin płatności.

Skip to content