• Cudzoziemcy w biznesie
  • Pierwszy biznes
  • Rozwój biznesu

Biała lista podatników

5.00 (1)

Zespół Studium Przedsiębiorczości

Biała lista podatników powstała we wrześniu 2019 roku. Rejestr zastąpił funkcjonujące do tego czasu listy podatników VAT zawierające spisy płatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych, a także płatników przywróconych do rejestru VAT. Wykaz pomaga przedsiębiorcom na szybką i skuteczną weryfikację kontrahentów.

Biała lista podatników – co to jest?

Biała lista podatników to wykaz informacji o podatnikach VAT prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służący do szybkiej weryfikacji kontrahentów.

Jakie dane można sprawdzić na białej liście podatników VAT?

Biała lista pozwala na:
⦁ sprawdzenie czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
⦁ potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi
⦁ uzyskanie informacji, dlaczego twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono rejestrację jako podatnika VAT

Jak sprawdzić, czy jest się na białej liście podatników?

Aby firma znalazła się na białej liście podatników firma nie musi wykonywać dodatkowych czynności. Szef KAS pobiera niezbędne dane z rejestrów publicznych. W przypadku gdy dane są wprowadzone niepoprawnie przedsiębiorca może wystąpić do KAS o ich sprostowanie lub usunięcie.

Jak sprawdzić kontrahenta?

Sprawdzenie kontrahenta na białej liście polega na wpisaniu w wyszukiwarce na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka jednego z numerów firmy: REGON, NIP lub numer rachunku bankowego albo nazwy firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej DG).

Czy bank zgłasza rachunek na białą listę? Kto powinien zgłosić konto bankowe na białą listę podatników VAT?

Aby rachunek firmowy pojawił się na białej liście podatników VAT, muszą być spełnione dwa warunki łącznie:
⦁ Zgłoszenie numeru rachunku bankowego do właściwego organu (poprzez wpisanie go do CEIDG)
⦁ Potwierdzenie rachunku przy wykorzystaniu STIR (dokonuje tego Bank prowadzący rachunek)
STIR to system teleinformatyczny izby rozliczeniowej. Służy do przetwarzania danych przekazywanych przez banki i SKOK-i na temat firmowych numerów rachunków bankowych.

Biała lista udostępniona jest na stronie Ministerstwa Finansów:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Skip to content