• Cudzoziemcy w biznesie
  • Pierwszy biznes

Własny biznes a podatki – wszystko, co musisz wiedzieć 

Brak ocen

Zespół Studium Przedsiębiorczości

Prowadzenie własnego biznesu może być satysfakcjonujące i dochodowe, ale też stresujące i pracochłonne. Działając „na swoim”, musisz samodzielnie pamiętać o wielu kwestiach – w tym o rozliczeniu podatków. Co musisz wiedzieć o podatkach dla przedsiębiorców w Polsce? Jakie obowiązują formy opodatkowania i stawki? Sprawdź! 

Dostępne formy opodatkowania dla przedsiębiorców 

Jako przedsiębiorca na pewno nie unikniesz płacenia podatku dochodowego. Zakładając firmę, możesz jednak wybrać formę opodatkowania. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT. Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej: 

  • skala podatkowa (na zasadach ogólnych) – stawka 12% i 32%, 
  • stawka liniowa – 19%, 
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stała stawka uzależniona od rodzaju działalności. 

Podatek PIT zapłacisz także jako wspólnik spółki cywilnej lub jednej ze spółek osobowych. 

Rozliczenie na zasadach ogólnych – skala podatkowa 

Jeśli nie wybierzesz samodzielnie formy opodatkowania (wskazuje się ją we wniosku do CEIDG lub składając oświadczenie), będziesz „domyślnie” opodatkowany na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Od uzyskanej w ten sposób kwoty należy odprowadzić 12% podatku dochodowego do kwoty 120 tys. zł. Jeśli Twój roczny dochód przekroczy 120 tys. zł, zapłacisz dodatkowo 32% od nadwyżki.  

Rozliczenie na zasadach ogólnych będzie korzystne przy stosunkowo niskich dochodach z działalności gospodarczej (poniżej 120 tys. zł rocznie), a także przy wysokich kosztach uzyskania przychodu. Należy mieć na uwadze, że ta forma opodatkowania wymaga prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

Podatek liniowy 

Możesz też wybrać podatek liniowy, w którym obowiązuje jedna stawka – 19%. Podstawą opodatkowania również jest tu dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. W tym przypadku stawkę 19% stosuje się bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. Trzeba jednak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ponadto podatek liniowy nie daje prawa do korzystania z ulg podatkowych i rozliczania się wspólnie z małżonkiem. W tym przypadku nie obowiązuje też kwota wolna od podatku. 

Podatek liniowy będzie więc korzystny przede wszystkim przy wysokich dochodach z działalności gospodarczej. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

Trzecią formą opodatkowania dostępna dla nowych przedsiębiorców jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku podstawą opodatkowania jest przychód – koszty jego uzyskania nie mają znaczenia. Ryczałt charakteryzuje się jednak stosunkowo niskimi stawkami podatku – są one określone indywidualnie dla różnych typów działalności i wynoszą od 2% do 17%. Ta forma opodatkowania wymaga prowadzenia ewidencji przychodów. 

Ryczałt ewidencjonowany może być korzystny dla firm, które nie mają wysokich kosztów. Warto go rozważyć szczególnie wtedy, jeśli Twoja działalność jest objęta jedną z niższych stawek ryczałtu. 

Zaliczka na podatek dochodowy – rozliczenie 

Będąc przedsiębiorcą, trzeba samodzielnie płacić zaliczki na podatek dochodowy. Możesz je regulować co miesiąc, co kwartał lub w sposób uproszczony. Uproszczona metoda opłaty zaliczek polega na comiesięcznym wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy, wyliczanej nie na podstawie bieżących skumulowanych przychodów i kosztów, ale na podstawie dochodów, która działalność gospodarcza uzyskiwała dwa lub trzy lata temu.  

W klasycznym trybie wpłaca się natomiast zaliczki obliczone na podstawie osiągniętego dochodu. Każdy przedsiębiorca musi sam wyliczyć należny podatek i wpłacić zaliczkę do 20. dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu (lub kwartale), który podlega rozliczeniu. Zaliczkę za styczeń wpłaca się zatem do 20 lutego, za luty do 20 marca itd. Przy rozliczeniu kwartalnym należy natomiast wpłacić pierwszą zaliczkę do 20 kwietnia, kolejną 20 lipca itd. 

Podatek dochodowy a franczyza 

Przy prowadzeniu całkowicie niezależnego biznesu obowiązek odprowadzania podatku dochodowego jest jasny. A co w przypadku franczyzy? Ta nietypowa forma prowadzenia firmy w wielu kategoriach rządzi się swoimi prawami. W kwestii podatku dochodowego nie różni się jednak od innych biznesów. Jeśli jako franczyzobiorca osiągasz dochód, musisz zapłacić od niego podatek PIT. Warto jednak wiedzieć, że do kosztów uzyskania przychodu możesz zaliczyć: 

  • opłaty za korzystanie z tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how franczyzodawcy; 
  • opłaty związane z zawarciem umowy franczyzy; 
  • opłaty na fundusz marketingowy – ale tylko pod warunkiem, że wykażesz ich związek z uzyskanym przychodem. 

Czy jako cudzoziemiec też musisz płacić podatki w Polsce? 

W Polsce działalność gospodarczą mogą prowadzić także cudzoziemcy. Jeśli masz siedzibę lub zarząd na terytorium Polski albo przebywasz w kraju dłużej niż 183 dni w roku, to podlegasz tutaj obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów – według zasad opisanych powyżej. Jeśli nie masz miejsca zamieszkania w Polsce, jesteś tzw. nierezydentem, a tym samym masz ograniczony obowiązek podatkowy. W związku z tym zapłacisz podatek tylko od tych dochodów, które uzyskałeś w Polsce. 

Własny biznes a podatki: podsumowanie 

Podatki to jedna z kwestii, które mogą przytłaczać nowych przedsiębiorców. Pamiętaj jednak, że nie musisz radzić sobie z nimi sam. Profesjonalna obsługa księgowa to jedna z najlepszych inwestycji dla każdej firmy. Pomoc księgowej nie kosztuje wiele, a specjalista zadba o poprawność Twoich rozliczeń i odprowadzi niezbędne zaliczki, ponosząc jednocześnie odpowiedzialność za ewentualne błędy. Pomoże też podejmować dobre decyzje, m.in. związane z wyborem najlepszej formy opodatkowania. 

Dane na dzień 21.03.2024

Skip to content