• Rozwój biznesu

Zatrudnienie pracownika w 2023 – koszty i umowy w praktyce

5.00 (3)

Zespół Studium Przedsiębiorczości

Jaki jest całkowity koszt zatrudnienia pracownika i jaki rodzaj umowy wybrać? W poniższym artykule znajdziesz niezbędne informacje dotyczące wydatków przedsiębiorcy związanych z zatrudnianiem, co pomoże podjąć ci bardziej świadomą decyzję oraz wybrać najlepszą opcję dla twojego biznesu.

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło dwukrotnie. W pierwszym półroczu (styczeń-czerwiec) wyniosło 3 490 zł brutto, a w drugim półroczu (lipiec-grudzień) – 3 600 zł brutto. Dla przedsiębiorcy jest to równoznaczne z podwyższaniem minimalnych kosztów zatrudnienia pracowników.

Koszty zatrudnienia pracownika – umowa o pracę

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, całkowity koszt zatrudnienia przy wynagrodzeniu minimalnym w 2023 roku prezentuje się następująco:

 
Stawka

Wynagrodzenie minimalne od stycznia do czerwca 2023

Wynagrodzenie minimalne od lipca do grudnia 2023

Wynagrodzenie brutto


3490,00 zł

3600,00 zł

Składka emerytalna

9,76%

3490,00 zł x 9,76% = 340,62 zł

3600,00 zł x 9,76% = 351,36 zł

Składka rentowa

6,50%

3490,00 zł x 6,50% = 226,85 zł

3600,00 zł x 6,50% = 234,00 zł

Składka wypadkowa

1,67%

3490,00 zł x 1,67% = 58,28 zł

3600,00 zł x 1,67% = 60,12 zł

Składka na FP

2,45%

3490,00 zł x 2,45% = 85,51 zł

3600,00 zł x 2,45% = 88,20 zł

Składka na FGŚP

0,1%

3490,00 zł x 0,1% = 3,49 zł

3600,00 zł x 0,1% = 3,60 zł

Wpłata podstawowa na PPK

1,5%

3490,00 zł x 1,5% = 52,35 zł

3600,00 zł x 1,5% = 54,00 zł

RAZEM

21,98%

4257,10 zł

4391,28 zł

Koszty zatrudnienia pracownika – umowa zlecenia

Umowę zlecenia reguluje Kodeks Cywilny. Choć nie podlega ona takim restrykcjom jak umowa o pracę, to istnieje tylko jeden przypadek, w którym nie wymaga ona zgłoszenia do ZUS-u.

Umowa zlecenia jest najczęściej wybieraną formą przez pracodawców, jednak koszty z nią związane mogą się różnić w zależności od określonych warunków, tj.

  • strony umowy
  • dodatkowych uprawnień zleceniobiorcy (np. odpowiedniego wieku lub innych przywilejów mających wpływ na wysokość składki ZUS)

Te czynniki mają bezpośredni wpływ na całkowity koszt pracownika.

WAŻNE! W przypadku umowy zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa.

W 2023 roku wynosi:

od stycznia do czerwca – 22,80 zł/godz.

od lipca do grudnia – 23,50 zł/godz.

Poniższa tabela przedstawia składki opłacane przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę: 


Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez zleceniodawcę

Składki pokrywane przez zleceniobiorcę

Emerytalne

9,76%

9,76%

Rentowe

6,50%

1,50%

Wypadkowe

1,67%*


Chorobowe


2,45%

Zdrowotne


9,00%

FP

2,45%


FGŚP

0,10%

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę zlecenia w zależności od profilu zatrudnionego:


Profil zatrudnionego

Koszt zleceniodawcy

Umowa zlecenia (1) jest jedynym źródłem zatrudnienia

Wynagrodzenie brutto + składki ZUS finansowane zleceniodawcę (ub. społeczne, FP, FGŚP) – tak, jak w przypadku umowy o pracę

Kilka umów zleceń

Jeśli suma kwot wynagrodzenia przekroczy minimalne wynagrodzenie (w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku: 3 490,00 zł, a w okresie lipiec – grudzień 2023 roku: 3 600,00 zł), to z każdej kolejnej umowy konieczne będzie odprowadzanie tylko składki zdrowotnej. W takim przypadku kosztem całkowitym zleceniodawcy będzie wynagrodzenie brutto.

Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą, gdy jest to jedyny tytuł do ubezpieczenia

Wynagrodzenie brutto + składki ZUS finansowane przez zleceniodawcę (w tym przypadku będzie to tylko ubezpieczenie społeczne)

Osoba zatrudniona dodatkowo w innej firmie, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu

Wynagrodzenie brutto

Student do ukończenia 26. roku życia

Wynagrodzenie brutto

PAMIĘTAJ! Rozważając różne rodzaje umów, przedsiębiorca powinien uwzględnić nie tylko wynagrodzenie pracownika, ale także wszelkie dodatkowe koszty.

Reasumując, znajomość wysokości całkowitych kosztów zatrudnienia pracownika w zależności od rodzaju umowy, jest kluczowa dla każdego przedsiębiorcy. Świadomy wybór najkorzystniejszej opcji, może przyczynić się do zminimalizowania wydatków.

Skip to content