• Cudzoziemcy w biznesie
 • Pierwszy biznes
 • Rozwój biznesu

Rekrutacja i zarządzanie talentami – pozyskaj wartościowych pracowników do swojej firmy 

5.00 (3)

Zespół Studium Przedsiębiorczości

Coraz więcej firm docenia znaczenie zasobów ludzkich w budowaniu przewagi konkurencyjnej. To właśnie pracownicy tworzą firmę i w znacznej mierze to właśnie oni składają się na jej sukces. Dlatego też zarządzanie talentami stało się częścią kultury wielu organizacji. Umiejętnie prowadzone pomaga pozyskiwać najlepszych kandydatów na dostępne stanowiska, zwiększać produktywność i zmniejszać rotację w zespole. Co warto wiedzieć na ten temat? 

Na czym polega zarządzanie talentami? 

Zarządzanie talentami to strategiczne podejście firmy do odnajdywania i pozyskiwania utalentowanych pracowników. Jego celem jest zbudowanie zespołu, który będzie wspierać realizację celów operacyjnych i  biznesowych. Na zarządzanie talentami składa się zarówno ich pozyskiwanie (skuteczna rekrutacja), jak i zwiększanie retencji pracowników (czyli zmniejszenie rotacji i powstrzymywanie najbardziej wartościowych osób przed przedwczesnym odchodzeniem). Jest to proces, który wymaga wiele uwagi, strategicznego myślenia i planowania, ale umiejętne zarządzanie talentami jest jednym z najważniejszych czynników pozwalających wypracować przewagę konkurencyjną na rynku.  

Pozyskiwanie talentów  

Jednym z głównych elementów zarządzania talentami jest ich pozyskiwanie. Znaczenie tego pojęcia wykracza jednak poza sam proces rekrutacji. Wymaga długoterminowego podejścia i konkretnego ukierunkowania działań. 

Strategia pozyskiwania talentów ma jednak bezpośredni wpływ na procesy rekrutacyjne, ponieważ: 

 • określa najlepsze praktyki dotyczące poszczególnych procesów rekrutacyjnych, 
 • zapewnia narzędzia, technologie i zasoby potrzebne do skutecznej rekrutacji, 
 • ustala, jakie korzyści dla pracownika mogą zaoferować rekruterzy, 
 • nieustannie optymalizuje te elementy w celu zwiększenia skuteczności rekrutacji w przyszłości. 

Pozyskiwanie talentów ma szczególne znaczenie przy poszukiwaniu kandydatów na wyższe stanowiska. Kadra kierownicza ma bowiem olbrzymi wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, a pozyskanie odpowiednich osób na te stanowiska nie jest łatwe. Kandydaci chętniej wybierają jednak firmy o jasno określonych strategiach, wartościach i korzyściach. Dlatego strategia zarządzania talentami skupia się m.in. na sprecyzowaniu tych elementów. 

Zarządzanie czasem: najważniejsze aspekty 

Okazuje się, że wcale nie trzeba snuć marzeń o wydłużeniu doby, aby osiągać upragnione cele i bez problemu znaleźć czas na wszystko. Wystarczy nauczyć się optymalnego zarządzania czasem. W praktyce sprowadza się to do: 

 • planowania – określania, co konkretnie należy osiągnąć i w jakim czasie, wyznaczania celów, zadań i kroków potrzebnych do ich realizacji; 
 • organizacji – umiejętności efektywnego zorganizowania zadań, czasu oraz zasobów w taki sposób, aby praca przebiegała sprawnie i bez opóźnień; 
 • priorytetyzacji zadań – określania, które zadania są najważniejsze i mają największy wpływ na osiągnięcie celów oraz skupiania się na tych zadaniach, które przynoszą największą wartość; 
 • unikania marnowania czasu – eliminowania działań, które nie przynoszą wartości ani nie przyczyniają się do osiągnięcia celów; 
 • utrzymania równowagi między pracą a życiem osobistym – traktowania czasu przeznaczonego na odpoczynek, rodzinę i hobby jako niezbędnego elementu produktywności; 
 • delegowania – przekazywania części zadań innym, szczególnie jeśli są mniej istotne; 
 • analizy i modyfikacji – regularnej weryfikacji osiągnięć i wyników oraz dostosowywanie planów do zmieniających się potrzeb i warunków.  

Trzeba zaznaczyć, że nie ma jednej, uniwersalnej metody, która pozwoliłaby każdemu skutecznie zarządzać czasem. Jednak konsekwentne wdrażanie nowych nawyków bazujących na wymienionych wyżej elementach powinno przynieść wyraźne korzyści. Z czasem, po licznych eksperymentach, każdy jest w stanie wypracować własne techniki, które zwiększą jego efektywność. 

Strategie pozyskiwania talentów  

Jakie praktyki warto wdrożyć do swojego życia i pracy, aby efektywniej zarządzać czasem

Zarządzanie talentami wyróżnia dwie główne strategie ich pozyskiwania – strategię procesową i konfiguracyjną.  

Strategia procesowa koncentruje się na uzupełnieniu wakatów za pomocą rekrutacji zewnętrznej oraz na działaniach związanych z zatrzymaniem obecnych pracowników w organizacji. Można ją opisać według prostego schematu składającego się z czterech kroków: 

 1. pozyskać (acquire), 
 1. rozmieścić (deploy), 
 1. rozwijać (develop), 
 1. zatrzymać (retain). 

Zakłada ona, że zorganizowanie zewnętrznej rekrutacji jest łatwiejsze niż zadbanie o odpowiedni rozwój i rozmieszczenie pracowników w organizacji. Takie rozwiązanie zwykle generuje jednak wyższe koszty, ponieważ osiągnięcie biegłości w wykonywaniu pracy na danym stanowisku przez kandydata z zewnątrz jest bardziej czasochłonne niż w przypadku pracownika rekrutowanego wewnątrz przedsiębiorstwa. Ponadto rekrutacja zewnętrzna może prowadzić do utraty zaangażowania pracowników i zmniejszenia ich lojalności, a tym samym trudności z utrzymaniem najbardziej wartościowych osób. 

Dlatego według wielu skuteczniejsza jest strategia konfiguracyjna. Wykazano, że firmy odnoszące sukces na rynku przed rozpoczęciem rekrutacji zewnętrznej weryfikują wewnętrzny potencjał przedsiębiorstwa. Wskazane jest przy tym ukierunkowanie działań na najważniejsze dla pracowników elementy: 

 • rozwój prowadzący do wzrostu potencjału pracowników, 
 • umieszczenie pracownika na najbardziej efektywnym miejscu pracy, zgodnym z jego kompetencjami i zainteresowaniami,  
 • budowanie sieci powiązań pomagających pracownikowi osiągnąć założone cele. 

W ten sposób można zbudować zaangażowanie pracowników i zwiększać efektywność wykonywania powierzanych im zadań. Strategia zwiększa też szanse na umieszczenie właściwej osoby na właściwym stanowisku oraz ułatwia budowanie potencjału organizacyjnego. Opiera się na przekonaniu, że pracownicy zadowoleni, spełnieni i docenieni w przedsiębiorstwie nie będą szukali wyzwań na zewnątrz. Tym samym pozwala budować stały, efektywny i zaangażowany zespół, który skutecznie pracuje na rozwój przedsiębiorstwa. 

Skuteczne zarządzanie talentami: wskazówki dla rekruterów 

Skuteczne zarządzanie talentami to jednak nie tylko właściwa strategia pozyskiwania pracowników. Jeśli chcesz budować silny i lojalny zespół, warto wziąć pod uwagę poniższe wskazówki. 

 • Stwórz ofertę korzystną dla pracowników. Oferta korzyści powinna dotyczyć doświadczeń, świadczeń dodatkowych, wartości firmy i rozwoju, których pracownicy mogą oczekiwać na danym stanowisku. Skuteczna oferta korzyści powinna zawierać informacje dotyczące stanowiska (obowiązków, zasobów, możliwości rozwoju), relacji z przełożonymi, samej firmy i jej kultury oraz nagród (materialnych i niematerialnych). 
 • Zbuduj silną markę. Marka reprezentuje wartości, kulturę organizacyjną i środowisko pracy firmy. Należy dążyć do wypracowania jej jak najlepszej reputacji jako pracodawcy wśród obecnych pracowników, kandydatów i innych interesariuszy. Silna marka znacząco ułatwia nie tylko pozyskanie pracowników, ale również ich utrzymanie w firmie. Jej budowanie można oprzeć o rozmowy z pracownikami, analizę rynku w kontekście potrzeb osób poszukujących pracy i aktywną promocję wśród kandydatów. 
 • Poszukuj wśród kandydatów pasywnych. Wartościowi kandydaci na stanowiska w Twojej firmie często nie szukają aktywnie pracy. Dlatego pomocne może być wykorzystanie technik headhunterskich. 
 • Wykorzystuj nowoczesne technologie. Dzięki nim analiza danych kandydatów i pracowników jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. To z kolei umożliwia skuteczniejszą rekrutację i zarządzanie talentami. 

Zastosowanie powyższych wskazówek pomoże Ci nie tylko pozyskiwać wartościowych pracowników, ale także zatrzymywać ich na dłużej w firmie. Dzięki temu łatwiej zbudujesz stabilny i zaangażowany zespół, który będzie skutecznie kreować sukces przedsiębiorstwa. 

Skip to content