• Pierwszy biznes

Biznesplan – co to jest i jak go napisać?

5.00 (3)

Zespół Studium Przedsiębiorczości

Co to jest biznesplan?

BIZNESPLAN to pewien schemat działania, opis założeń i celów, ułatwiający ich zaplanowaną realizację.

W BIZNESPLANIE opisujemy więc nasze cele oraz strategie biznesowe, którymi my oraz nasze przedsiębiorstwo będziemy się kierować. Zawiera on także sposób realizacji tych celów.

Tak więc, BIZNESPLAN pomaga w skutecznym organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Warto pamiętać, iż dokument ten jest bardzo często wymagany przez inwestorów, banki i instytucje finansowe, gdy firma szuka, kredytów czy środków inwestycyjnych.

Elementy biznesplanu

Klasyczny dokument typu biznesplan powinien zawierać i opisywać konkretne uwarunkowania biznesowe:

  • rynkowe,
  • marketingowe,
  • kadrowe,
  • organizacyjne.

Oraz wynikający z tych parametrów – kluczowy wniosek:
OPŁACALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Dlaczego warto napisać biznesplan?

BIZNESPLAN leży u podstaw działalności każdej firmy. To drogowskaz określający możliwość jak również sensowność prowadzenia i rozwoju konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego.

A gdy Twoja firma ubiega się o kredyty lub dotacje, prawidłowo stworzony BIZNESPLAN jest warunkiem niezbędnym do ich uzyskania.

Kolejnym argumentem przemawiającym za posługiwaniem się odpowiednim planem biznesowym jest istnienie w obecnych czasach dużej konkurencji rynkowej. Dziś, zarówno rozpoczęcie, jak i rozwijanie działalności gospodarczej bez sprawdzenia rachunku ekonomicznego jest po prostu skrajnie ryzykowne i najczęściej nieskuteczne.

Statystyki dowodzą, że wiele firm upada po pierwszym roku działalności. Po piątym pozostaje już tylko około 10%. Z tego wynika, że BIZNESPLANY powinny być opracowywane nie tylko przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Warto je co pewien czas przeglądać i aktualizować do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Gotowe biznesplany – kto może pomóc w stworzeniu skutecznego planu biznesowego?

Istnieje wiele firm doradczo-marketingowych, które pomagają opracować profesjonalny BIZNESPLAN – zarówno osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą, jak i prowadzącym już własne firmy.
Korzystając ze specjalistycznego doradztwa można więc, w zależności od potrzeb przygotować bardziej lub mniej rozległy/szczegółowy plan działania.

Pamiętajmy, że ELEMENTY BIZNESPLANU w konsekwencji MUSZĄ określać przewidywane KORZYŚCI danego przedsięwzięcia gospodarczego.

Dobry biznesplan przekłada się na relacje z klientami

Większość firm jako podstawę swojej działalności traktuje sprzedaż. Aby maksymalizować wyniki ekonomiczne trzeba nie tylko dotrzeć do potencjalnych odbiorców towaru/usługi. Ale również zdobyć ich zaufanie, by w konsekwencji przekonać do swojego produktu.

Dlatego, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z założeniami profesjonalnego BIZNESPLANU, (wykorzystującego tzw. lejek sprzedażowy), przedsiębiorca musi dbać o zaufanie klienta i systematyczne, dobre relacje z odbiorcami.

Prawidłowe relacje z odbiorcą towaru/usługi, budowanie więzi i zachęt to dziś podstawa sukcesu sprzedażowego. BIZNESPLAN stawiający w dużym stopniu na działania przedsprzedażowe daje szansę na łatwiejszy sukces – przy niższych kosztach.

Cele dobrego biznesplanu

Dobry BIZNESPLAN pozwala nam na określenie strategii powstania i/lub rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego. Jego tworzenie wymaga przemyślenia wielu aspektów prowadzenia firmy.

Opracowanie tego dokumentu pomaga w określeniu i zrozumieniu potencjalnych problemów, uświadomieniu sobie potrzeb klientów oraz wyznaczeniu celów i strategii rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

Dobry biznesplan to pierwszy krok do biznesowego sukcesu.

Skip to content