• Cudzoziemcy w biznesie

Żabka wychodzi naprzeciw franczyzobiorcom – nie tylko polskiego pochodzenia

5.00 (3)

Biuro Prasowe Żabka

W swojej działalności stawiamy przede wszystkim na ludzi -– klientów, franczyzobiorców, pracowników i partnerów biznesowych. Skupiamy się na edukacji, wspieraniu przedsiębiorczości oraz podnoszeniu świadomości biznesowej. Chcemy angażować się zarówno na poziomie społeczności polskiej, jak i międzynarodowej.

Kilka słów o Żabce

Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej sieci sklepów convenience w Polsce, z ponad 10 000 placówkami prowadzonymi przez ponad 8500 franczyzobiorców.

Około 15 milionów Polaków ma sklep Żabka w zasięgu zaledwie 500 metrów od swojego domu!

W ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) angażujemy się w:

  • Ochronę środowiska naturalnego
  • Odpowiedzialną sprzedaż żywności
  • Wspieranie rozwoju osobistego i edukacji
  • Pomoc lokalnym społecznościom
  • Promowanie zdrowia

Dlatego… zachęcamy także obcokrajowców do otwarcia własnego biznesu w ramach franczyzy

W tym celu we wrześniu 2022 roku powołaliśmy Zespół Projektowy w Dziale Rozwoju Franczyzy, który skupia się na współpracy z potencjalnymi franczyzobiorcami nieposiadającymi polskiego obywatelstwa.

Zespół ten nawiązał kontakt z 11 organizacjami pozarządowymi pomagającymi obcokrajowcom w Polsce oraz z urzędami wojewódzkimi, powiatowymi i samorządowymi, które wspierają ich w ramach aktywizacji zawodowej.

Przeprowadziliśmy już wiele spotkań zachęcających potencjalnych kandydatów na franczyzobiorców do współpracy z Żabką. Poznaliśmy wielu ambitnych obcokrajowców pracujących w Polsce – często poniżej swoich kwalifikacji, wiedzy oraz aspiracji, którzy chcieliby rozwijać się zawodowo w ramach własnego biznesu.

Dlatego staramy się im to umożliwić i pokazać, że przy odpowiednim wsparciu, które nasza sieć oferuje, mogą z powodzeniem poprowadzić własną, dobrze prosperującą działalność, nie będąc obywatelem naszego kraju.

Nowe możliwości dla wszystkich

W 2023 roku wiele urzędów powiatowych, gminnych i samorządowych otworzyło się na współpracę w ramach szerzenia multikulturowości oraz wskazania cudzoziemcom możliwości rozwoju zawodowego również poprzez prowadzenie własnej działalności. Propozycja współpracy z Żabką jest tym bardziej atrakcyjna, ponieważ umożliwia zaangażowanie się w biznes przy niewielkim wkładzie własnym, co często jest kluczową przeszkodą przy podejmowaniu takich decyzji. Jednak nie jest to jedyny wyróżnik – stawiamy na edukację, która stanowi istotny kapitał na przyszłość. Aktywnie działamy, aby dotrzeć z wiedzą do wszystkich naszych obecnych, potencjalnych i przyszłych Partnerów.

Wiedza to klucz do sukcesu

Rozpoczynamy od organizacji Spotkań Informacyjnych we współpracy z NGO/s, gdzie uczestnicy mają okazję zgłębić propozycję modelu biznesowego Żabki.

Podczas tych spotkań omawiane są warunki formalne, proces szkoleniowy i wprowadzenie kandydatów na franczyzobiorców. Uczestnicy mają również możliwość zadawania pytań i otrzymania wyczerpujących odpowiedzi.

Edukacja w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i inicjatyw biznesowych jest kluczowym elementem i ważną sferą również w zakresie działań Zespołu Projektowego. Skupiamy się na rozwoju i edukacji, mając na celu wzmacnianie świadomości biznesowej nie tylko wśród Polaków.

W ramach projektu edukacyjnego powstało Studium Przedsiębiorczości Żabki. Przy wsparciu doświadczonych szkoleniowców z Działu Szkoleń Rozwojowych, przeprowadzamy szkolenia w uczelniach wyższych we współpracy z Biurami Karier oraz Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości. Szkolenia skupiają się na rozwijaniu „umiejętności miękkich” z zakresu sprzedaży, komunikacji i zarządzania. Cieszą się zainteresowaniem nie tylko studentów, ale także przedstawicieli innych instytucji administracji rządowej, pozarządowej oraz terenowej, które zajmują się rozwojem lokalnych programów wspierających przedsiębiorczość.

Wspieramy różnorodność

W naszej organizacji różnorodność traktujemy jako atut. W 2021 roku dołączyła do nas osoba pełniąca rolę Menedżerki ds. Równości i Włączającej Kultury Organizacji. Jej zespół wzmocniły asystentki kulturowe, które działają na terenie Centrów Logistycznych sieci oraz w Centrali. Ich zadania obejmują między innymi wsparcie ukraińskich rodzin uchodźczych w procesie samodzielności i adaptacji, pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania, rejestracji w przychodni oraz zapisaniu się do szkoły. Dodatkowo wspierają one rekrutacje pracowników do Centrów Logistycznych (również osób o różnych narodowościach) oraz prowadzą działania edukacyjne związane z równością i różnorodnością.

Skip to content