• Pierwszy biznes

Przedsiębiorczość – czym jest i jakie korzyści przynosi?

5.00 (3)

Zespół Studium Przedsiębiorczości

W niniejszym artykule chcemy przybliżyć istotę przedsiębiorczości, jej kluczowe elementy oraz wpływ na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Ponieważ stanowi ona istotny filar, będąc nie tylko narzędziem rozwoju biznesowego, lecz także katalizatorem innowacji i zmian.

Czym właściwie jest przedsiębiorczość – definicja i istota

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ to m. in. zdolność do generowania własnych pomysłów oraz umiejętność ich wdrażania i doskonalenia.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ przejawia się w podejmowaniu inicjatyw do działania.

To proces tworzenia, rozwijania i zarządzania biznesem – nie tylko własnym – który obejmuje identyfikowanie możliwości na rynku, generowanie pomysłów na produkty lub usługi, pozyskiwanie różnorodnych zasobów (finansowych, ludzkich, technologicznych) oraz organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ wiąże się z podejmowaniem ryzyka, innowacyjnością, kreatywnością oraz umiejętnością adaptacji do zmieniających się warunków.

Osoby przedsiębiorcze tworzą nowe przedsięwzięcia, wprowadzają innowacje. Ich działania wiążą się z generowaniem miejsc pracy i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. DlategoStąd potocznie określa się, że przedsiębiorczościąć wykazują się jednostki pracujące na własny rachunek lub odnoszące sukcesy w już prowadzonym biznesie.

Jakie cechy posiada osoba przedsiębiorcza?

Osoby przedsiębiorcze:

  • nie boją się ryzyka i są gotowe je podjąć, jeśli dostrzegają w nim jednocześnie szansę na sukces
  • aktywnie się angażują i przejmują inicjatywę w różnorodnych przedsięwzięciach (takich jak podejmowanie pracy na własny rachunek), mających na celu osiągnięcie zamierzonych rezultatów
  • mają dużo energii i wyobraźni
  • są pomysłowe i wytrwałe, co pomaga im w realizacji zamierzonych celów
  • posiadają odpowiednią wiedzę na temat branży, rynku, klientów, konkurencji i aspektów finansowych, oraz w zakresie aktualnych przepisów prawnych dotyczących planowanego działania.
  • są kompetentne w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami

Grupa społeczna znana jako przedsiębiorcy z całą pewnością posiada wymienione cechy.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ jako proces prowadzenia własnej działalności gospodarczej stanowi kluczowy element zarówno dla nowych przedsięwzięć, jak i dla istniejących już firm.

Dlaczego warto być przedsiębiorczym

Prowadzenie biznesu na własny rachunek niesie ze sobą nieocenione korzyści, szczególnie dla osób o wspomnianych wyżej cechach: poczucie wolności, satysfakcję zawodową oraz często zwiększone możliwości zarobkowe.

Podejmowane ryzyko i odpowiedzialność za własne działania jest często rekompensowane wyższym standardem pracy oraz satysfakcją zarówno ekonomiczną, jak i intelektualną. A także możliwością samodzielnego decydowania o własnym zaangażowaniu.

Potencjał zarobkowy jest jednym z głównych czynników podejmowania decyzji o prowadzeniu działalności na własny rachunek. Włożony wysiłek, dobra organizacja pracy, w wielu przypadkach dają bezpośrednie przełożenie na wynagrodzenie, co nie zawsze ma miejsce w tradycyjnym systemie zatrudnienia. 

Istotny jest również fakt wolności i niezależności w organizowaniu pracy, zatrudnianiu pracowników czy wymiarze/godzinach pracy. Zwykle wyższa satysfakcja zawodowa towarzyszy pracy, którą możemy organizować wg własnego pomysłu przy wykorzystaniu posiadanego potencjału i przy uwzględnieniu kierujących nami pasji. Ponoszenie odpowiedzialności za własny biznes, gotowość do podejmowania ryzyka i związane z tym konsekwencje to również elementy sprzyjające rozwojowi zawodowemu, a tym samym osobistemu. 

Jak rozwinąć przedsiębiorczość w sobie

Samoocena własnych predyspozycji może być dla wielu osób trudna lub wypadać mniej korzystnie niż oczekują. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych instytucji oferujących doradztwo lub regularnie uczestniczyć w szkoleniach.

Oto kilka przykładów miejsc, gdzie można rozwijać swoją przedsiębiorczość:

  • Inicjatywy Regionalnych Izb Gospodarczych oferują cenne przedsięwzięcia, takie jak inkubatory przedsiębiorczości, które wspierają rozwój
  • Instytucje edukacyjne, (na przykład TEB Edukacja) prowadzą kursy doszkalające, tj. ABC działalności gospodarczej, co stanowi wartościową opcję dla osób poszukujących wsparcia w rozwijaniu swoich umiejętności
  • Wyższe uczelnie, (jak Politechnika Warszawska) organizują tematyczne studia podyplomowe na Wydziałach Zarządzania, co stanowi atrakcyjną formę uzupełnienia kwalifikacji dla osób z wyższym wykształceniem.

Wachlarz możliwości poszerzenia kompetencji przedsiębiorczych jest naprawdę bogaty i dostępny na różnych poziomach zaawansowania.

Podsumowanie

Reasumując można powiedzieć, że mimo jednostkowych różnic większość osób motywację do bycia przedsiębiorczym czerpie z pragnienia zwiększenia potencjału finansowego, satysfakcji zawodowej, wolności oraz odpowiedzialności za własne decyzje.

Przedsiębiorcy, kierując się tymi motywami, aktywnie rozwijają swoje kompetencje, co przekłada się na lepszą organizację biznesu i wzrost korzyści ekonomicznych, a także osobistej satysfakcji.

Pasja, kreatywność i determinacja towarzyszące zarówno tworzeniu nowych, jak i doskonaleniu istniejących przedsięwzięć, są kluczowymi elementami napędzającymi rozwój gospodarczy kraju oraz indywidualnych biznesów.

Sukces jest rezultatem poziomu przedsiębiorczości, który wspieramy odpowiednimi kwalifikacjami przyczynia się do spełnienia zawodowego i osobistego.

PAMIĘTAJ! Dlatego właśnie ważnym elementem jest stałe doskonalenie własnych umiejętności i ich maksymalne wykorzystanie w prowadzeniu biznesu.

Posiadanie odpowiednich, wrodzonych cech stanowi fundament przedsiębiorczości, jednak to wytrwałość w doskonaleniu i zdobywanie odpowiedniego przygotowania poprzez szkolenia gwarantują osiągnięcie sukcesu. Warto więc korzystać z możliwości oferowanych na rynku doradczym i szkoleniowym oraz stale dbać o rozwój własnych kwalifikacji, aby minimalizować ryzyko i maksymalizować szanse na sukces.

Osiągnięcie sukcesu w biznesie jest na wyciągnięcie ręki – wymaga jedynie odwagi, chęci uzupełnienia wiedzy i odważnego podejmowania ryzyka. Spełniając te warunki, otwierasz sobie drogę do satysfakcji, wolności, wzrostu finansowego i pozytywnej zmiany w życiu. ZARYZYKUJ I SPRÓBUJ!

Skip to content