• Rozwój biznesu

Obsługa klienta_ki z niepełnosprawnościami

5.00 (3)

Zespół Studium Przedsiębiorczości
 • Bądź naturalny_a i empatyczny_a
 • Pytaj CZY POMÓC? i JAK POMÓC? A potem zastosuj się do udzielonych instrukcji
 • Mów bezpośrednio do Klienta_ki, nie do osoby towarzyszącej / tłumacza_ki PJM
 • Zapytaj dyskretnie czy Klient_ka chce być obsłużony_a poza kolejnością
 • Pies-przewodnik może wejść do każdego sklepu, nie dotykaj go i nie mów do niego

KLIENT_KA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

 • Zapewnij przestrzeń do swobodnego przemieszczania się w sklepie
 • Podaj produkty, które klient_ka chce kupić, ale nie może do nich sięgnąć
 • Nie chwytaj za części wózka, bez informacji jak możesz to zrobić
 • Nie kładź nic na kolanach klienta_ki poruszającego_ej się na wózku, ani nie wieszaj nic na rączkach jego/jej wózka

KLIENT_KA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

 • Używaj swobodnie zwrotów „Do widzenia” czy „Do zobaczenia”
 • Udzielaj precyzyjnych wskazówek w dotarciu do kasy lub odpowiedniego regału
 • Informuj Klienta_kę o wykonywanych czynnościach, unikaj długich przerw w wypowiedzi
 • Nie zaskakuj klienta_ki, nie podchodź od tyłu

KLIENT_KA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

 • Dostosuj sposób komunikacji do potrzeb Klienta_ki (np. korzystaj pętli indukcyjnej, pisz na kartce)
 • Mów naturalnym tonem, nie krzycz, nie mów przesadnie wyraźnie lub wolno, nie zasłaniam ust
 • Jeżeli nie możesz zrozumieć Klienta_ki, poproś o powtórzenie
 • Nie używaj sformułowania głuchoniemy

KLIENT_KA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 • Używaj prostych zdań pojedynczych i upewnij się, czy Klient_ka prawidłowo je zrozumiał_a
 • Zwracaj uwagę na tempo wypowiedzi, powtarzaj niektóre zdania
 • Nie narzucaj swojego zdania Klientowi_ce, bądź cierpliwy_a i wyrozumiały_a

KLIENT_KA W SPEKTRUM AUTYZMU

 • Szanuj sferę prywatną Klienta_ki (nie inicjuj kontaktu fizycznego, np. chwytania za dłoń, nie oczekuj patrzenia w oczy podczas rozmowy)
 • Pamiętam, że zbyt dużo bodźców (hałas, światło) może być trudne dla Klienta_ki
 • Staraj się nie żartować – Klient_ka w spektrum autyzmu może nie zrozumieć Twoich żartów
Skip to content