• Cudzoziemcy w biznesie
  • Pierwszy biznes
  • Rozwój biznesu

Skuteczne motywowanie pracowników. 

5.00 (3)

Zespół Studium Przedsiębiorczości

Motywowanie pracowników do efektywnego wykonywania zadań jest ważnym elementem zarządzania zespołem. Istnieje wiele strategii i technik, które można stosować, by stymulować zaangażowanie i kreatywność pracowników. Nie zawsze jest to łatwe, dlatego warto wiedzieć, na jakich obszarach warto skupić się przede wszystkim.

Motywacja zespołu – 5 zasad skutecznego motywowania pracownika 

Motywowanie pracowników może nie być łatwe, szczególnie jeśli zespół jest różnorodny, duży lub rozproszony (np. z racji pracy zdalnej). Warto poznać kilka ważnych zasad, które ułatwią skuteczne stymulowanie kreatywności, efektywności i zaangażowania zatrudnionych osób. Sprawdź, jak skutecznie motywować pracowników.  

1. Każdy chce się czuć ważny i potrzebny  

Oczekiwanie docenienia sukcesów jest naturalną potrzebą każdego człowieka, nie tylko na polu zawodowym. Pracownik, który nigdy nie słyszy słów uznania od swojego przełożonego, traci zapał do pracy, ponieważ nie widzi jej efektów. Co więcej, dla wielu osób uznanie wyrażone np. w formie pochwały jest znacznie bardziej motywującym czynnikiem niż pieniądze.  

Podstawową zasadą jest więc zauważanie i docenianie pozytywnych efektów pracy członków zespołu. Pochwały powinny być wyrażane konkretnie – skierowane do danej osoby i podkreślające, za co dokładnie jest chwalona. 

2. Dialog i wymiana informacji 

w budowaniu motywacji zespołu. Na takim podejściu zyskuje każda ze stron. Pracodawca może otrzymać feedback od pracowników, na przykład dotyczący wdrożonego narzędzia czy stosowanych metod działania.  

Zatrudnieni nie obawiają się natomiast wyrażania swoich opinii czy proszenia o pomoc. Mają pewność, że zostaną wysłuchani, co nie tylko poprawia ogólną atmosferę w organizacji, ale także może optymalizować konkretne obszary pracy. Zgłoszenie uwag czy błędów pomoże w ich szybkiej naprawie. Motywacja pracowników rośnie, ponieważ mają poczucie sprawczości i wpływu na otaczającą rzeczywistość.  

3. Nagrody są lepsze niż kary 

System motywacyjny oparty na nagrodach działa znacznie skuteczniej niż ten, który przewiduje wyłącznie kary, np. za niedotrzymanie terminu lub zbyt niską produktywność. Nie oznacza to oczywiście, że nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków zawodowych powinny być lekceważone.  

Bardzo ważne jest określenie, czego dokładnie oczekuje się od pracownika i rozliczanie go z efektów jego pracy. Natomiast stosowanie tylko kar (w postaci upomnień czy konsekwencji finansowych) działa demotywująco. Nagrody, nawet jeśli mają tylko formę pochwały, stanowią zachętę do pracy i budują dobrą atmosferę w zespole. 

4. Zarówno sukcesy, jak i porażki powinny zostać omówione 

Motywowanie pracowników nie polega wyłącznie na ich chwaleniu i niedostrzeganiu pomyłek, błędów czy obniżenia efektywności. Zarówno sukcesy, jak i porażki powinny zostać zauważone i skomentowane. Tutaj również warto skierować komunikat do konkretnej osoby, a nie do całego zespołu.  

Być może nieprawidłowości w pracy wynikają z czynnika zewnętrznego, np. z nieodpowiedniego podziału obowiązków lub z błędnego działania narzędzia. Warto dowiedzieć się, co jest przyczyną obniżonej jakości pracy i odpowiednio zareagować. 

5. Karanie pracownika – tylko na osobności 

Nic tak nie obniża motywacji pracowników, jak udzielanie im reprymend w towarzystwie innych członków zespołu. Niedopuszczalne jest również, aby upomnienia były wyrażone w sposób ośmieszający czy wulgarny. Karanie pracownika za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków nigdy nie ma na celu poniżenia go, ale powinno prowadzić do zmian na lepsze.  

Wszelkie negatywne uwagi należy wyrażać na osobności, w sposób merytoryczny i dokładnie określający, jakie błędy popełniła dana osoba. To pozwoli jej na wyciągnięcie wniosków i wprowadzenie zmian. Rozmowa w cztery oczy z przełożonym, nawet jeśli jej wydźwięk nie jest pozytywny, jest zdecydowanie bardziej motywująca niż uwagi wyrażane publicznie przy innych pracownikach.  

Motywowanie pracowników w praktyce 

Oprócz powyższych zasad warto również pamiętać o innych czynnikach, które wpływają na motywację pracowników do wykonywania obowiązków. Pobudzają one ich kreatywność i dają poczucie, że znajdują się w przyjaznym miejscu, które sprzyja ich rozwojowi. 

Wdrożenie strategii motywacyjnych zawsze powinno być dostosowane do specyfiki firmy i charakterystyki danego zespołu. Jakie konkretne sposoby motywacji można wykorzystać? 

  • Stworzenie klarownego systemu nagród za osiągnięcia – mogą to być zarówno nagrody finansowe, jak i niematerialne, takie jak pochwały, wyróżnienia czy np. dodatkowe dni wolne. 
  • Zdefiniowanie konkretnych celów – pracownicy będą bardziej zaangażowani, gdy znają cele organizacji. Warto opisać je w sposób klarowny, mierzalny, osiągalny, realistyczny. Zawsze warto określić czas, w jakim mają zostać osiągnięte. 
  • Zapewnienie przyjaznego środowiska pracy – przyjazne miejsce pracy to takie, w którym nie ma miejsca na mobbing, nieuczciwą konkurencję i nepotyzm. Warto promować otwartość i współpracę, które tworzą dobrą atmosferę i zachęcają do wysiłku na rzecz firmy.   
  • Otwarcie na feedback – warto słuchać opinii pracowników, ponieważ mogą być cenną bazą wiedzy. Informacja zwrotna od osób, które na co dzień mają do czynienia z określonymi zadaniami czy narzędziami, jest istotna dla planowania optymalizacji działania firmy. 

Każde przedsiębiorstwo jest inne i wymaga indywidualnego podejścia w zakresie motywowania pracowników. Warto jednak znać ogólne zasady, które stanowią przydatną bazę do wdrażania konkretnych działań na rzecz większego zaangażowania zespołu. 

Skip to content