• Cudzoziemcy w biznesie
  • Pierwszy biznes
  • Rozwój biznesu

LinkedIn Master: Wyróżnij się na rynku pracy!

Ada Latańska
Zapisy za:
x dni, x godzin, x minut, x sekund

W trakcie webinaru uczestnicy dowiedzą się jak od podstaw zbudować profil na LinkedIn oraz jak zwiększyć jego widoczność dla osób rekrutujących. Uczestnicy proszeni są o stworzenie konta przed udziałem w warsztacie.

Skip to content